categorie: Boek ontwerp
opdrachtgever: Vakbondswerk

De Ontsporing

cover ontwerp |  binnenwerk stramien, typografie,  |  ‘technisch’ uitgever, website, nieuwsbrief Updates

Bij inhoudelijk zware boeken; spaarzaam met vorm.

Naast het ontwerp van het boek nam ik het ‘technische’ gedeelte van het uitgeeftraject voor rekening zoals drukwerk, distributie en  aansluiting CB, zichbaarheid en verkoop bij bol.com en dergelijke. Ter promotie maakte ik in samenwerking met de auteurs tijdens de parlementaire enquête van de Fyra een serie Updates via een nieuwsbrief. Daarnaast begeleidde ik de formaliteiten rond de kortingsactie voor leden van de FNV, en maakte de website www.deontsporing.nl.

de-ontsporing-cover