categorie: Boek ontwerp
opdrachtgever: Unieboek | Spectrum

Let’s Go Green

cover ontwerp, typografische illustratie  |  binnenwerk stramien, typografie, infographics

Soms kun je met een infographic meer uitleggen dan met een hele pagina tekst.
De verschillende tekstlagen worden duidelijk in de typografie.