categorie: Boek ontwerp
opdrachtgever: Kamer van Koophandel Midden-Nederland

Jaarverslag Kamer van Koophandel Midden-Nederland 2009

cover ontwerp |  binnenwerk inhoudelijk concept, omvangberekening, stramien, typografie, briefing fotograaf

fotografie portretten en reportage: Vincent Boon

Een jaarverslag maken in crisistijd. Wat doe je dan? Je doet meer met minder. Schoonheid schuilt (soms) in de beperking.
Voor het jaarverslag was een kleiner budget dan voorheen uitgetrokken. Ik berekende wat het zou schelen als ik gedeeltelijk zwart-wit, gedeeltelijk 2-kleuren en een deel full-colour zou drukken en  gedeeltelijk hele, gedeeltelijk halve pagina’s zou gebruiken. Inhoudelijk gaf deze vorm mij de mogelijkheid de verschillende lagen in tekst tot éen verhaal verwerken.
De fotograaf briefte ik de personen zo te fotograferen, dat ze aan de zijkant gepositioneerd moesten worden, om niet onder het tekstkatern verdwijnen. Het eindresultaat was verrassend en veel lof viel ons ten deel.

Hoewel. Er was ook een kritiekpuntje: ‘hoe we het waagden in een tijd als deze, zo’n ‘mooi’ – lees ‘duur’, jaarverslag te maken. Tja: we waren vergeten te vermelden dat dit het resultaat was van ‘meer met minder’. Lesson learned.